Wydawnictwo szkolne WSiP

Home / Edukacja / Wydawnictwo szkolne WSiP

Wydawnictwo szkolne WSiP

Zapewne każdy uczeń spotkał się z ze znaczkiem WSiP (zobacz) umieszczonym na jego szkolnym podręczniku. Jest to znak wydawnictwa, którego rozwinięta nazwa brzmi: „Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne”, a sygnowane są nimi wszystkie podręcznik szkolne oraz pomoce dydaktyczne i naukowe dla nauczycieli.

Historia powstania wydawnictwa

Wydawnictwo to zostało założone w Warszawie w 1945 roku i przez kilka lat funkcjonowało nazwą Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. W roku 1951 rozdzielone zostało na trzy wydawnictwa – jedno to Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego (PWSZ), drugie Instytut Wydawnictw Naukowych (IWN), natomiast trzecie, pozostało pod pierwotną nazwą PZWS. Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku PWSZ oraz PZWS połączyły się tworząc nowa jednostkę pod nazwą WSiP, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy, rozszerzywszy swoją działalność na ogólnodostępny internet.

Edukacyjne książki WSiP

Znakiem rozpoznawczym wydawnictwa jest ciekawe logo – to głowa orła wkomponowana w otwartą książkę, pod spodem której umieszczono literki składające się na skrót nazwy, Umieszcza się je na każdym podręczniku i wydanym dziele, dzięki temu wydawnictwo można szybko zidentyfikować.

Wydawnictwo zajmuje się opracowywaniem podręczników szkolnych dla uczniów oraz książek edukacyjnych dla nauczycieli, wydawaniem pomocy naukowych w formie opracowań, streszczeń oraz repetytoriów, prowadzi także edukację internetową – pod patronatem WSiP powstała szkoła językowa Profi-Lingua posiadająca w swojej ofercie naukę języków prowadzoną zdalnie przez internet. Dzięki działalności wydawnictwa została utworzona platforma podręcznikowo-ćwiczeniowa Wsipnet.pl, promująca naukę przez internet.