Wsparcie rozwoju psychoruchowego u dziecka!

Home / Edukacja / Wsparcie rozwoju psychoruchowego u dziecka!

Wsparcie rozwoju psychoruchowego u dziecka!

Umiejętne wspieranie rozwoju psychoruchowego u własnych dzieci jest bardzo istotne i może mieć bardzo zróżnicowany charakter. Bardzo istotne z punktu widzenia ogólnego rozwoju dziecka jest zogniskowanie się na funkcjach motorycznych, które są bardzo istotne w całościowym kształtowaniu się młodego człowieka. Na tym skupia się właśnie współczesna kinezjologia edukacyjna, która wykorzystuje najnowocześniejsze zdobycze nauki w celu opracowania naprawdę funkcjonalnych metod oddziaływania na rozwój dziecka.

Dlaczego ruch ma takie duże znaczenie?

Ponieważ, jest on istotą naszego funkcjonowania – i to już od czasów pierwotnych. Najbardziej pierwotne funkcje organizmów żywych skupiają się właśnie na zdolności ruchu. Nawet najbardziej prymitywne organizmy na różnych polach nabyły zdolność do ruchu, a tenże element skorelowany jest bezpośrednio z ich stopniem rozwoju – nie tylko ewolucyjnego, ale i osobniczego.
Właśnie na tych elementach skupia się współczesna kinezjologia, która jest dziedziną niezwykle dynamiczną. Dzięki oddziaływaniom w zakresie kinezjologii terapeutycznej jest możliwe m.in. skuteczne niwelowanie różnych problemów, z którymi borykają się dzieci np.:
• Dysgrafią,
• Dysleksją,
• Akalkulią,
• Dysortografią,
• Zaburzeniami koncentracji,
• ADHD,
Nowoczesna kinezjologia wykorzystuje różne oddziaływania, które mają przełamywać tzw. rutynę ruchową i tym samym jeszcze skuteczniej oddziaływać na rozwój psychomotoryczny danej jednostki. Niezwykle istotne z tego punktu widzenia okazuje się zwrócenie uwagi na trzy aspekty rozwoju ruchowego mózgu u dzieci:
• Lateralizację,
• Centralizację,
• Uwagę.