W jaki sposób notatki graficzne wspomagają percepcję treści nauczania?

Home / Edukacja / W jaki sposób notatki graficzne wspomagają percepcję treści nauczania?

W jaki sposób notatki graficzne wspomagają percepcję treści nauczania?

Tradycyjne podręczniki szkolne zawierają kompendium wiedzy z danego przedmiotu, na określonym poziomie nauczania. Dominuje układ linearny – tekst plus ilustracje. Umożliwiają one pamięciowe opanowanie materiału na zasadzie czytania i powtórzeń. Specjaliści od dydaktyki proponują, aby w celu lepszego ugruntowania i utrwalenia zdobytych tą drogą wiadomości, wykorzystywać materiały pomocnicze oparte na odmiennym układzie graficznym. Umożliwiają one bardziej kreatywny sposób wspomagania zapamiętywania.

Jak można przetwarzać informacje?

Każda partia materiału zawiera kilka słów kluczowych, wokół których koncentrują się podrzędne treści. Te najważniejsze słowa i związane z nimi pojęcia, mogą być zapisane na kartce papieru i połączone różnego typu elementami wizualnymi zaznaczającymi ich wzajemne związki. W ten sposób powstają notatki graficzne, bardziej przystępne w odbiorze niż ciągły tekst. Taka forma przetwarzania informacji nosi nazwę sketchnoting i jest połączeniem pisma odręcznego z rysunkami, zakreśleniami, liniami łączącymi równolegle albo strzałkami narzucającymi tok myślenia od ogółu do szczegółów. Dostępne w sprzedaży publikacje wydawnicze zatytułowane Sketchnotki zawierają już gotowe notatki graficzne, opracowane przez doświadczonych dydaktyków. Przeznaczone są do nauki różnych przedmiotów, na poziomie szkoły podstawowej i średniej. W założeniu jest zasada, że najlepiej przyswajane są treści połączone w związki logiczne. Zapamiętywanie ułatwione jest też przez ukazanie pojęć i znaczeń w postaci wizualnej – rysunków i symboli.

Pomysły i inspiracje

Uczniowie mają często problemy z zapamiętywaniem dat historycznych, epok i nurtów literackich, wzorów chemicznych. Przykładowe notatki graficzne są znakomitą inspiracją do tworzenia przez nich własnej ikonografii adekwatnej do problematyki. Mogą to robić podczas powtarzania zadanego materiału w domu, a gdy już nabiorą wprawy – nawet w czasie lekcji przedmiotowych. Nabycie umiejętności tworzenia skrótowych zapisów przyda się również maturzystom do stworzenia własnego repetytorium przed egzaminami, jak również studentom do szybkiego notowania wykładów. Karty pracy na notatki graficzne można dostać w sklepie internetowym eduksiegarnia.pl.

notatki graficzne

Dlaczego rysunki?

Ułatwiają percepcję

Formy wizualne są bardziej nośnymi środkami przekazu niż zapis tekstowy. Za ich pomocą wytwarzane są trwałe skojarzenia, łatwe do zaktualizowania w odpowiedniej chwili. Poprawnie wykonane notatki graficzne powinny zawierać sporo rysunków ilustrujących tematykę w sposób poglądowy, a najlepiej jeśli są nieco żartobliwe. Wydarzenia historyczne można ubarwić rysunkami postaci w strojach z epoki, rycerzy, sztandarów walczących armii. Zapamiętanie treści lektur ułatwią dowcipnie przedstawione wizerunki głównych bohaterów, opatrzone ikonkami mówiącymi o ich wzajemnych relacjach. W notatce graficznej z geografii, schematyczne zaznaczenie układu kontynentów i zarysowanie granic państw wraz z elementami charakterystycznymi dla ich kultury, pozwoli uczniom na zorientowanie przestrzenne i zrozumienie uwarunkowań geopolitycznych.

Wyzwalają aktywność

Dla uczniów z młodszych klas przeznaczone są publikacje zawierające notatki graficzne z ilustracjami do kolorowania. Przy okazji wykonywania tych czynności uwaga dziecka skupia się również na treści przekazu. Aktywizacja jest jedną z najskuteczniejszych form stosowanych w nauczaniu. Jeśli dziecko na konturach wydrukowanych na kartach pracy samodzielnie pomaluje kredkami żyrafę, barwnego motyla lub egzotycznego ptaka, na trwałe zapamięta ich wygląd. Notatki graficzne to najlepszy sposób na kreatywne nauczanie.