Słowniki jako narzędzie poszerzania kompetencji językowych

Home / Edukacja / Słowniki jako narzędzie poszerzania kompetencji językowych

Słowniki jako narzędzie poszerzania kompetencji językowych

Znajomość języka angielskiego jest obecnie standardem. Jest on powszechnie używany w branży turystycznej na całym świecie, posługują się nim informatycy, programiści i naukowcy na międzynarodowych sympozjach. Angielski jest też językiem biznesu i dyplomacji.

Warto więc stale poszerzać w tym zakresie  swoje kompetencje językowe w mowie i piśmie, nie zapominając jednak o obowiązku posługiwania się na co dzień poprawną polszczyzną.

Co jest pomocne przy nauce języka obcego?

Podstawy gramatyki i składni uczniowie poznają w szkole, gdzie język angielski jest na ogół obligatoryjny. Studenci doskonalą sprawność językową podczas zajęć na lektoratach. Nie zawsze jednak to wystarcza, aby sprostać wymaganiom potencjalnych pracodawców, którzy w procesie rekrutacyjnym zaznaczają jako jeden z podstawowych warunków – biegła znajomość języka angielskiego. A więc nie wystarczy znajomość podstawowych struktur językowych i potocznego słownictwa. Aby wzbogacić zakres pojęciowy i nauczyć się bezbłędnej pisowni, trzeba sięgnąć po dobry słownik polsko – angielski i angielsko – polski. Zawiera on ogromną liczbę haseł i wariantów ich użycia, objaśnia idiomy i różne inne niuanse językowe. Oferta sprzedażowa: https://rewolucja.co.uk/ksiazki/slowniki-encyklopedie-i-atlasy/slowniki.

Jak zadbać o poprawność języka ojczystego?

W biblioteczce każdego Polaka powinien się znaleźć słownik ortograficzny. Nasz język jest specyficzny pod względem pisowni, bo regułom towarzyszy szereg wyjątków trudnych do zapamiętania. Dlatego pisząc list motywacyjny lub CV najlepiej upewnić się, że wszystko jest w porządku pod względem ortograficznym, aby nie narazić się na kompromitację, albo dyskwalifikację już na wstępnym etapie ubiegania się o dobrą pracę. Do zachowania odpowiedniego poziomu wypowiedzi ustnych w życiu zawodowym i prywatnym, przydają się słowniki poprawnej polszczyzny, synonimów i wyrazów bliskoznacznych, a nawet zwrotów obcego pochodzenia.