Fascynujące legendy wschodu na kartach książki

Home / Książki / Fascynujące legendy wschodu na kartach książki

Fascynujące legendy wschodu na kartach książki

Legendy i mity fascynują ludzi od setek lat. Właściwie, można rzec że istniał one od początku ludzkości. Wydaje się, że fascynacja legendami wynika z tego, iż każdy częściowo wierzy, że wydarzył się one naprawdę.

Legendy znane i nieznane

Legendy dotyczące naszych przodków zamieszkujących ziemie polskie są dobrze znane. Dzieci uczą się ich w szkołach, przekazywane są im również przez rodziców. Baśnie i mity z dalekich krain są mniej znane, jednak również wiele osób żywo się nimi interesuje.

Bardzo interesujące są niewątpliwie baśnie indyjskie zawarte w cyklu tysiąc i jedna noc. Jest to księga, w której zawarte są opowieści rzekomo opowiadane przez księżniczkę Szeherezadę. Baśnie tysiąca i jednej nocy według legendy są spisem historii, które opowiadała ona swojemu mężowi Szachrijarze. Niektórzy twierdzą, że postaci te istniały naprawdę, historycy raczej są co do tego bardzo sceptyczni. Uważa się, że księga jest spisem starodawnych indyjskich historii, znanych już wiele wieków temu.

Niewątpliwie, tym co fascynuje w tej książce jest opis obcej kultury i bardzo pouczające opowieści. Warto zauważyć, że wiele mogą się z nich nauczyć tak samo dorośli jak i dzieci, jest to pod tym względem książka uniwersalna.