Czym jest psychofarmakologia kliniczna?

Home / Książki / Czym jest psychofarmakologia kliniczna?

Czym jest psychofarmakologia kliniczna?

W medycynie istnieje wiele gałęzi nauki, których celem jest przyczynienie się do dobrego samopoczucia człowieka. Jako wkład w ten aspekt, często, gdy dana osoba cierpi na chorobę, stosuje się leki w celu odzyskania zdrowia. Ta dziedzina nazywa się psychofarmakologią. Czy kiedykolwiek słyszałeś w bliskim kręgu, że przyjaciel, członek rodziny lub znajomy przyjmuje leki w celu poprawy nastroju? Jest to bardziej powszechne niż się wydaje, a jednak nadal towarzyszą temu różne mity związane z używaniem i przyjmowaniem takich leków. Dowiedzmy się zatem, czym jest psychofarmakologia.

Czym jest psychofarmakologia?

Psychofarmakologia kliniczna jest dyscypliną medyczną charakteryzującą się badaniem i analizą leków poprzez zachowanie i funkcje psychiczne. Działają one na układ hormonalny, modyfikując funkcje ośrodkowego układu nerwowego.

Ogólnie rzecz biorąc, ta gałąź medycyny jest nauką opartą na diagnozowaniu chorób psychicznych. Tak więc, w zależności od działania leku, przeprowadzana jest dokładna analiza redukcji objawów danej psychopatologii.

psychofarmakologia kliniczna

Związek między psychofarmakologią kliniczną a psychopatologią

Po zbadaniu ośrodkowego układu nerwowego należy wziąć pod uwagę, że procesy psychologiczne wynikają ze złożonego systemu komunikacji między neuronami. Komunikacja ta jest bardzo ważna dla zrozumienia rozwoju emocjonalnego, poznawczego i behawioralnego.

I, co nie jest zaskoczeniem, efekty regulowane przez różne substancje są częścią procesu synaps między neuronami, obejmującego komunikację między różnymi strukturami mózgu.

W związku z powyższym możemy stwierdzić, że psychopatologia obejmuje wszystkie te chemiczne i elektryczne dysfunkcje neuronalne, które wywołują zaburzenia poznawcze, behawioralne i emocjonalne. Skutkuje to różnorodnością zmian w układzie nerwowym.

Psychofarmakologia kliniczna jest zatem odpowiedzialna za modulowanie i regulowanie procesów zmian neuronalnych w oparciu o efekty chemiczne i elektryczne w ludzkim mózgu. W związku z tym jej interwencja opiera się na wdrażaniu syntetycznych leków działających na układ nerwowy.